Forgotten Password

Slimme meters kennen we allemaal. Ruim 3 op de 10 huishoudens in Nederland heeft namelijk een slimme meter. Bedrijfspanden hebben al langer een slimme meter omdat het veelal grootverbruikers zijn met een zogenoemde telemetriemeter.

Het grote voordeel van een slimme meter is dat deze kan worden ‘uitgelezen’ door een extern systeem. Als het verbruik wordt bekeken kan een specialist vervolgens zien wat het verbruik is en in hoeverre de capaciteit van de meter wordt benut. Als niet de volledige capaciteit wordt benut, óf als de meter in het eigendom is van de netbeheerder zijn er direct kansen voor besparing. Daarnaast biedt het inzicht in tijd en verbruik ook kansen om te besparen op de hoeveelheid kWh en m3.

Meterverlichting

Voor elke energie aansluiting is een maximum capaciteit bepaald. Dus ook zakelijk. Deze capaciteit wordt begrensd door een zekering. Bijna altijd heeft de netbeheerder dit ingesteld en daarmee de maximum capaciteit bepaald. De kans is daardoor groot dat de aansluiting ‘te zwaar’ is voor het verbruik van het bedrijf. Een aansluiting kan daarom worden ‘verlicht’, waarbij deze capaciteit wordt geoptimaliseerd. Dit wordt ‘meterverlichting’ genoemd, of ook het ‘verlichten’ van een meter. Vaak kan meterverlichting een besparing van meer dan €100 per maand opleveren, op de vaste energiekosten.

Wettelijke verplichting om te besparen

In de wet (artikel 2.15 van het activiteitenbesluit milieubeheer) staat dat bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ gas verbruiken, verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen, die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dat is vergelijkbaar met een kantoorpand of een grote winkel. Dit wordt sinds 1 juni 2016 strenger gecontroleerd. Als bedrijf dien je hier actie op te ondernemen door te meten, te monitoren en zo mogelijk optimalisaties door te voeren. Daarmee kan het bedrijf aantonen dat het actief bezig is met de energiehuishouding. Dit geldt voor alle bedrijven, maar vooral bij grootverbruikers is de kans op controle reëel.

Bij VanHelder zijn we dagelijks bezig met optimalisatie van energieverbruik en weten we welke maatregelen genomen kunnen worden, die door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) erkend zijn. Op deze manier kunnen vervelende maatregelen (bestuursrechtelijk en strafrechtelijk) voorkomen worden.

Besparingsadvies, energie consultancy

Bij VanHelder kunnen wij de slimme meter van een bedrijf op aanvraag uitlezen en het verbruik analyseren. Wij brengen vervolgens op de verschillende onderdelen van de factuur een advies uit. Daardoor maken we open en transparant inzichtelijk hoe bespaard kan worden.

Wij helpen vervolgens graag om deze besparing door te voeren en kijken naar de 3 onderdelen waar uw energiekosten uit bestaan:

– Leveringskosten

– Netbeheerkosten

– Kosten voor de meetdiensten

Door inzicht te bieden via een online real-time dashboard (in onze portal) is het verbruik vervolgens continue inzichtelijk. Wij zijn hiermee een gratis energieconsultant, een dienst die wij leveren aan al onze klanten.

Factuur / Leveringskosten

Het inzicht wanneer u wat verbruikt leidt tot een scherpere inkoop omdat de voorspelbaarheid van uw profiel voor een groot gedeelte de prijs bepaalt. Daarnaast verkrijgt u een helder beeld waar en wanneer energie verspild wordt.

Factuur / Netbeheerkosten

Door het verkregen inzicht kunnen netbeheerkosten worden verlaagd door de contractcapaciteit aan te passen (specifiek voor grootverbruik). Voor kleinverbruikers kan wellicht de capaciteit van de aansluiting worden verlicht indien er een te zware capaciteit is ten opzichte van het verbruik.

Factuur / Kosten van meetdiensten

In veel gevallen is het kopen van een meter goedkoper dan huren. Alleen grootverbruikers kunnen zelf een meter aanschaffen.

Hoe kan je je eigen meter verlichten?

– Stap 1: Neem contact op met VanHelder waarbij wij checken gratis wat de capaciteit van uw meter is

– Stap 2: Je checkt met uw installateur of de meter echt verlicht kan worden

– Stap 3: Je gaat naar www.mijnaansluiting.nl

– Stap 4: De aannemer belt voor een afspraak

– Stap 5: De monteur komt langs

– Stap 6: Je profiteert van lagere energiekosten

Leave a comment

Your email address will not be published.