Forgotten Password

Slimme meter

Een slimme meter is een digitale energiemeter waarmee uw netbeheerder uw meterstanden op afstand kan aflezen.

Sinds 2015 krijgen alle huishoudens een slimme meter aangeboden. De analoge gas- en elektriciteitsmeters worden straat voor straat vervangen.

Waarom?

Energie besparen 
In Europees verband is afgesproken dat het energieverbruik in Nederland omlaag moet. Met een slimme meter kunnen huishoudens hun energieverbruik makkelijker in de gaten houden dan met een oude energiemeter. Ze krijgen namelijk een tweemaandelijks kosten- en verbruiksoverzicht toegestuurd. Verder zijn er ook allerlei besparingsproducten te koop die op de meter aangesloten kunnen worden.

Beheersbaar energienet
De slimme meter wordt ook geïnstalleerd omdat steeds meer mensen zelf energie gaan opwekken met zonnepanelen. Die mensen nemen niet alleen stroom af van het energienet, maar leveren vaak ook stroom terug. Netbeheerders krijgen hier door de slimme meter beter inzicht in. Dat inzicht is belangrijk om het net goed te kunnen blijven beheren.

Wisselende energieprijzen 
Mogelijk bieden energieleveranciers in de nabije toekomst wisselende energietarieven aan. Met een app die communiceert met de slimme meter kunnen huishoudens zien wanneer de energieprijzen laag zijn, of juist hoog. Zij kunnen dan bijvoorbeeld de wasmachine aanzetten als de stroomprijs laag is.

Wanneer?

Netbeheerders bieden de slimme meter straat voor straat aan. Als u wilt weten wanneer u aan de beurt bent, kijkt u op de website van uw netbeheerder. Controleer hier wie de netbeheerder in uw regio is.

Bent u nog niet aan de beurt, maar wilt u wel een slimme meter? Dan betaalt u daarvoor € 71,40 (inclusief btw). Bij de landelijke verspreiding is de meter gratis.

Inzicht in energieverbruik

Met een slimme meter krijgt u inzicht in uw energiegebruik. Dat kan op verschillende manieren:

  • Elke 2 maanden geeft de slimme meter uw energiestanden door aan de netbeheerder. Die stuurt ze door naar de energieleverancier. U ontvangt 6 x per jaar een kosten- en verbruiksoverzicht.
  • 1 x per jaar krijgt u een eindafrekening.
  • Als u toestemming geeft, kan de netbeheerder uw verbruiksgegevens ook dagelijks doorsturen naar een onafhankelijke dienstenaanbieder. Van zo’n aanbieder krijgt u een dagelijks verbruiksoverzicht.
  • De slimme meter kan ook worden gekoppeld aan een computer of display (een energiemanager), zodat u inzicht krijgt in uw actuele verbruik. Vind de energiemanager die bij u past met onze Energiemanagervergelijker.

Accepteren of weigeren?

Vanaf 2015 wordt de slimme meter op grote schaal aangeboden. Als u de meter krijgt aangeboden, kunt u deze accepteren, weigeren of laten uitzetten.

Accepteren
De meter wordt geïnstalleerd en de netbeheerder zet de communicatiemodule aan. De netbeheerder kan daardoor op afgesproken momenten de meterstanden op afstand aflezen. U ontvangt vervolgens elke twee maanden een kosten- en verbruiksoverzicht.

Weigeren
U mag de slimme meter weigeren. Uw netbeheerder installeert dan een digitale meter zonder communicatiemodule. De meter is dan niet uit te lezen. Werkt uw meter nog goed? Dan kan deze tot het einde van de levensduur blijven hangen. U moet zelf uw verbruiksgegevens doorgeven. Als u de slimme meter heeft geweigerd en uw oude meter gaat stuk, dan ontvangt u een andere meter. Dit is geen slimme meter, maar een digitale meter die niet op afstand uitleesbaar is.

Uitzetten
U kunt de meter ook laten installeren, maar de communicatiemodule laten uitschakelen. De netbeheerder kan dan niet op afstand gegevens aflezen en u moet zelf uw meterstanden doorgeven.

Privacy

Netbeheerders en energieleveranciers zijn aan strenge privacyregels gebonden. Zij kunnen met behulp van de slimme meter niet zien wat voor apparaten u in huis heeft en wat uw leefpatroon is. De meterstanden mogen wettelijk slechts in 4 gevallen worden uitgelezen:

  • 1 x per jaar om uw jaarrekening op te stellen.
  • Voor een tussentijds overzicht (6 x per jaar).
  • Als u van energieleverancier verandert of verhuist naar een andere woning.
  • Wanneer aflezen noodzakelijk is voor het beheer of onderhoud van het energienet.

Vaker dan hierboven beschreven wordt de slimme meter niet uitgelezen, tenzij u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. In dat geval leest de netbeheerder de gegevens aan het einde van de dag uit en stuurt deze dan door aan de energieleverancier of aan een onafhankelijke dienstaanbieder.

Zonnepanelen

Wie een zonnestroomsysteem laat installeren, moet dit systeem aanmelden op energieleveren.nl. De netbeheerder kijkt dan of de energiemeter geschikt is voor het terugleveren van stroom. Als dat niet het geval is, plaatst hij kosteloos een nieuwe energiemeter. Zodra de zonnepanelen zijn aangemeld, geeft de netbeheerder dit door aan de energieleverancier.

Leave a comment

Your email address will not be published.