Forgotten Password

Wat is de slimme meter?

De slimme meter is een digitale meter waarvan de standen op afstand worden uitgelezen door de energieleverancier en de netbeheerder. Je hoeft dus geen meterstanden meer door te geven aan je energieleverancier, en/of er hoeft geen meteropnemer meer langs te komen.

De slimme meter meet je stroomverbruik, maar hij geeft ook de standen van de gasmeter door. Oude gasmeters kunnen niet met de slimme meter communiceren; de netbeheerder vervangt die gelijktijdig met de elektriciteitsmeter.

De slimme meter wordt op de volgende momenten uitgelezen door de energieleverancier of netbeheerder:

  • 1x per jaar voor het opmaken van de jaarrekening.
  • 6x per jaar voor een verbruik- en kostenoverzicht (voor jezelf). Vanaf medio 2018 wordt dit maandelijks, 12 keer per jaar dus.
  • Bij een eventuele overstap naar een andere leverancier of verhuizing.
  • Als dat nodig is voor beheer of onderhoud van het energienet.

Met de slimme meter krijg je meer inzicht in je energieverbruik, bijvoorbeeld dankzij de tweemaandelijkse kostenoverzichten. Maar vooral als je er zelf nog een energieverbruiksmanager op aansluit.

Hoe werkt de slimme meter?

De slimme meter stuurt meterstanden door  via het mobieletelefoonnetwerk (GPRS of CDMA). Niet via wifi, dus je hebt geen internetverbinding nodig. Ook geen mobiele telefoon trouwens. De slimme meter heeft een soort ingebouwde mobiele telefoon.

Die dataverbinding wordt de ‘P3-poort’ genoemd en de computerserver van de netbeheerder waar de data verzameld de ‘P4-poort’.

De ‘P1-poort’ is een (telefoon)stekkeraansluiting op de slimme meter die je zelf kunt gebruiken. Via die aansluiting kun je een energieverbruiksmanager aansluiten.

De ‘P2-poort’ tenslotte is de verbinding tussen de gasmeter en de slimme meter. De gasmeter zelf is geen slimme meter, maar je hebt wel een moderne gasmeter nodig om de slimme meter je gasverbruik te laten uitlezen en doorsturen. De netbeheerder vervangt een oude gasmeter daarom gelijktijdig met de plaatsing van de slimme meter.

Wat zijn de voordelen van de slimme meter?

Besparen

Met alleen de slimme meter ga je nog niet besparen. Maar met de tweemaandelijkse (vanaf 2018 maandelijkse) verbruiksoverzichten van de energieleverancier kun je makkelijker en sneller controleren of je verbruik niet onverwacht omhoog gaat. Energieleveranciers ondernemen geen actie als je verbruik opeens sterk stijgt. Je moet dat dus zelf in de gaten houden.

Ook kun je allerlei handige energieverbruiksmanagers aan de slimme meter koppelen. Die kunnen je zeker helpen om energie te gaan besparen.

Leave a comment

Your email address will not be published.