Forgotten Password

De manier waarop we van energie en het net gebruik maken is de afgelopen decennia flink veranderd. Fossiele brandstoffen worden schaarser en ons klimaat lijdt schade door uitstoot van broeikasgassen. We maken veel minder gebruik van kolencentrales en zetten steeds meer duurzame energiebronnen in. Tegelijkertijd zijn we steeds meer afhankelijk van elektriciteit en wordt de vraag steeds groter.

Hierdoor is het veel moeilijker om de spanning op het net gelijk te houden. Dit vraagt om een slim energienet dat vraag en aanbod van energie beter in balans brengt. De slimme meter voorziet de netbeheerders van data waarmee meer inzicht wordt verschaft in de pieken van de energievraag en het aanbod van opgewekte energie en is hiermee een belangrijke voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen. Zo kan het energienet efficiënter worden gebruikt en hoeft het niet overal verzwaard te worden. Zo houden we de energievoorziening betaalbaar. Dat is belangrijk, juist nu ons energiegebruik zo verandert.

Voordelen van een slimme meter

  • Storingen worden sneller opgespoord
  • Het aanbod en verbruik van energie kan beter op elkaar worden afgestemd
  • Goed te koppelen aan een energieverbruiksmanager
  • Meterstanden worden automatisch doorgegeven
  • Geen schattingen van meterstanden meer
  • Meer inzicht in uw energieverbruik
  • Makkelijker besparen op energiekosten
  • Installatie van de nieuwe meter is kosteloos

Wat kan ik met de slimme meter?

De slimme meter stuurt automatisch uw meterstanden door naar uw energieleverancier. Zo hoeft u nooit meer zelf uw meterstanden door te geven. En is uw energierekening nog nauwkeuriger, zonder geschatte meterstanden. Als u niet wilt dat de meterstanden tweemaandelijks op afstand worden uitgelezen, kunt u dit aan uw netbeheerder doorgeven.

De slimme meter biedt ook de mogelijkheid om zelf nauwkeurig uw energieverbruik te volgen en hierop te besparen. Dit kan met behulp van een energieverbruiksmanager. U kunt bijvoorbeeld een display laten plaatsen die in verbinding staat met de slimme meter en uw verbruik bijhouden met een app of een gepersonaliseerde website. Hiermee heeft u direct inzicht in uw energieverbruik en is het nog makkelijker om energie en geld te besparen.

Meer over energieverbruiksmanagers

Vul hier uw postcode in om erachter te komen wie uw netbeheerder is

Leave a comment

Your email address will not be published.